Fotocòpies

Servici ràpid de fotocopiat i impressió digital en blanc i negre o color de documents i originals d’una o diverses pàgines, amb possibilitats de reducció o ampliació en múltiples escales i formats, en papers de distintes textures i colors.

Els nostres servicis:

  • Producció de projectes amb un elevat volum de pàgines i diversos jocs de còpies
  • Còpies ràpides de documents amb gran qualitat com a carnets, certificats, publicacions, revistes, catàlegs, etc.
  • Ampliació / reducció de documents fins a un grandària final màxim de A3 (entre el 200% i el 10% en un sol procés).
  • Realització adhesiu i transparències des d’originals en paper.

Avantatges:

  • Qualitat i velocitat: Garantida per l’ús de màquines d’última tecnologia.
  • Versatilitat: Possibilitats d’ampliació / reducció en múltiples escales.